507 147 657
Pomóż Marysi chodzić

Wodogłowie

Wodogłowie (hydrocefalia, wodomózgowie, łac. hydrocephalus) zwiększenie objętości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Najczęściej wodogłowie spowodowane jest nieprawidłowym krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego spowodowanym przez wrodzone wady anatomiczne. Stanowi istotny problem kliniczny w neonatologii i pediatrii, ale może dotyczyć pacjentów w każdym wieku.

Marysia ma zaimplantowaną zastawkę komorowo - otrzewnową Ultra VS Kit Neonate po stronie prawej.

Pomóż Marysi
Facebook
Realizacja: TiO interactive