507 147 657
Pomóż Marysi chodzić

Zespół Arnolda Chiarii

Zespół Arnolda-Chiariego jest spowodowany zaburzeniem rozwoju struktur tyłomózgowia i polega na przemieszczeniu pnia mózgu i rdzenia do kanału kręgowego. Klinicznie w zespole Arnolda-Chiarego stwierdza się objawy uszkodzenia móżdżku i dolnych par nerwów czaszkowych. Morfologicznie zespół ten można podzielić na cztery typy: typ 1 - do otworu potylicznego zepchnięte są migdały móżdżku typ 2 - do otworu potylicznego przemieszczony jest robak móżdżku, opuszka i most łącznie z komorą typ 3 - w otworze potylicznym znajduje się prawie cały móżdżek typ 4 - móżdżek znajdujący się w otworze potylicznym jest niedokształcony.

Pomóż Marysi
Facebook
Realizacja: TiO interactive